Konsultacja telefoniczna ze specjalistą: +48 604 450 000

Bezpieczeństwo terapii ozonem

Terapia ozonem Doktor Siwik

Ozonoterapia to bezpieczna, wystandaryzowana oraz potwierdzona w wielu badaniach klinicznych metoda wspomagająca leczenie różnorodnych schorzeń. Szczególnie jest ceniona w terapii chorób wywołanych przez lekooporne szczepy bakterii i wirusy. Jest to również skuteczny sposób dotlenienia tkanek i narządów, wpływa na poprawę krążenia krwi, podnosi odporność oraz wzmacnia ogólną kondycję organizmu.

Od początku stosowania ozonoterapii na świecie wiadomo było, że jest to metoda leczenia silnie konkurencyjna dla leków farmaceutycznych, a szczególnie dla antybiotyków. Przy czym ozon nigdy nie powodował skutków ubocznych dla organizmu, jak to często bywało w antybiotykowych terapiach.

Lekarz medycyny Dariusz Siwik poznał terapię ozonem 30 lat temu u znajomych lekarzy w Stanach i w Rosji.
-Pierwszy zabieg pokazali mi Amerykanie, potem widziałem go w Moskwie i w miejscowości Kaługa. – opowiada doktor Siwik. -Są tam ośrodki, gdzie ozonem leczy się od ponad 40 lat. Prócz Stanów i Rosji, w Europie również Niemcy powszechnie podają ozon bezpośrednio do krwi, tak jak ja to robię – dodaje.

Szukając doniesień w zagranicznych źródłach na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ozonu w leczeniu, trafiliśmy na informacje, którymi pragniemy się z Państwem podzielić.

By mówić o bezpieczeństwie podawania ozonu zacznijmy od informacji na temat skutków stosowania leków farmaceutycznych, z którymi mamy do czynienia na co dzień.

1978 Amerykańska Agencja Leków i Żywności FDA donosi, że 1,5 miliona ludzi było hospitalizowanych w USA z powodu skutków ubocznych leków. Z drugiej strony, ozon medyczny jest codziennie legalnie stosowany w klinikach na całym świecie od lat czterdziestych. W Niemczech skutki uboczne ozonu to zazwyczaj drobne podrażnienia, które są spowodowane nieprawidłową aplikacją i szybko znikają. Ten wskaźnik skutków ubocznych jest niewiarygodnie dużo niższy niż wskaźniki skutków ubocznych terapii farmakologicznej w USA, w których każdego roku około 140 000 ludzi umiera z powodu używania leków na receptę. To dwa i pół razy więcej Amerykanów niż zginęło w Wietnamie.

1980 Niemieckie Towarzystwo Medyczne ds. Terapii Ozonem przeprowadziło ankietę wśród zachodnioniemieckich lekarzy i terapeutów ozonowych pt. „Działania niepożądane i typowe powikłania terapii ozonem.” Zebrało 1044 odpowiedzi, czyli 37% wszystkich odpowiedzi. Wyniki tej ankiety: 384 775 pacjentów było leczonych ozonem przy minimum 5 579 238 aplikacjach, a zaobserwowany wskaźnik skutków ubocznych wynosił tylko 0,000005 na aplikację! Jak stwierdzono w raporcie „Większość działań niepożądanych była spowodowana nieznajomością terapii ozonem (błąd operatora)”.

W latach 1980-1985 w Europie leczonych było ozonem około 350 000 osób. Uniwersytet w Bonn dokonał przeglądu tych przypadków i nie zgłosił praktycznie żadnych skutków ubocznych terapii ozonem, gdy jest on właściwie podawany.

1991 dr Susan M. Lark z Los Altos w Kalifornii wysyła Edowi McCabe szkic jej artykułu zatytułowanego „Ozon i jego zastosowania w terapii medycznej”. Dokonała przeglądu badań naukowych nad terapią ozonem i doszła do wniosku, że „badania wykazują korzyści w klinicznym zastosowaniu ozonu w różnych schorzeniach z minimalnymi skutkami ubocznymi”. Powiedziała Edowi: „Po dziesięciu latach rozwoju produktu/badań z metodami oksydacyjnymi odkryłam, że terapia ozonem/tlenem jest jedną z najpotężniejszych i najskuteczniejszych metod terapeutycznych, z którymi kiedykolwiek pracowałam”.

Jak donosi Przegląd Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (Journal of American Society of Hematology) z 1 września 1992, ”Terapie ozonem zaliczają się do najbezpieczniejszych jakie kiedykolwiek były stosowane. Europejskie badania przeprowadzone na próbie 5.500.000 zabiegów wykorzystujących ozon, wykazało odsetek skutków ubocznych na poziomie 0,0007%, prawdopodobnie najniższy jaki dotąd odnotowano w jakichkolwiek terapiach medycznych. Skutki uboczne (takie jak gorączka i osłabienie) są niegroźne i krótkotrwałe.”
***************************
Terapia ozonem była stosowana i intensywnie badana od ponad wieku. Jej efekty są sprawdzone i bezpieczne przy minimalnych i możliwych do uniknięcia skutkach ubocznych.
Te fakty potwierdza swoim 25 letnim doświadczeniem w stosowaniu ozonoterapii również doktor Siwik. Jednak za każdym razem podkreśla, że gwarantem bezpieczeństwa w stosowaniu ozonu jest przede wszystkim wiedza i doświadczenie lekarza stosującego tę metodę oraz dobrze przeszkolony w jego aplikowaniu personel.

Call Now ButtonZadzwoń teraz!